Bemutatkozás

Üdvözlünk a honlapunkon!

Kik vagyunk?

A honlap a Scolicare Pécs gyógytornászai, a Salus gyógytornászai szakmai együttműködésében jött létre, a Vertebra Alapítvány közreműködésével.

Célunk

A honlapon látható, videó formátumban megjelenített tartalmakat a tartáshibával kiszűrt gyermekek, és főleg a gerincferdülés konzervatív kezelésében résztvevő gyermekek számára hoztuk létre az otthoni gyógytorna végzését elősegítő, motiváló céllal. Tapasztalataink szerint a gyógytorna 5-10 alkalmas, gyógytornász irányítása mellett történő betanítása után az előírásszerű, otthoni gyógytorna végzése gyakran nehézkessé válik, meghiúsul, akár praktikus, technikai okokból. Ezt a problémát szeretnénk jelen kezdeményezésünkkel feloldani.

A videókban látható tartalmak segítenek felidézni a gyógytornász által betanított gyakorlatok minél pontosabb, szakszerűbb kivitelezését az otthoni környezetben, önállóan (ám szülői felügyelet mellett).

A videókban látható tevékenységeknek nincs különösebb eszközigénye, otthoni környezetben problémamentesen végezhetők.

Figyelem!

A gerincferdülés konzervatív kezelése ortopéd szakorvos irányításával és szakmai felügyeletével történik. A gerincferdülés konzervatív kezelésének egyik része: az erre külön képesítéssel rendelkező gyógytornász által betanított és általa irányított háromdimenziós egyéni gyógytorna páciens általi megtanulása és rendszeres végzése.

Jelen honlapon látható tartalmak, az itt bemutatott videók segítségével végzett tevékenység nem helyettesíti:

  • az ortopéd szakorvosnál való rendszeres, előírásszerű megjelenést, általa végzett vizsgálatot és a szakorvos által javasolt terápiák maradéktalan betartását;
  • a konzervatív kezelés részeként - ortopéd szakorvos által javasolt - segédeszköz előírt időtartamban történő viselését;
  • a gerincferdülés háromdimenziós egyéni gyógytornájában jártas és erre képesítéssel rendelkező gyógytornásszal történő rendszeres konzultációt, gyógytorna végzését, új gyakorlatok betanulását, az elsajátított gyakorlatok ellenőrzését.

Használat előtt

A honlapra történő belépésre kizárólag az azt működtető gyógytornászok vagy az általuk jogosultsággal felruházott más gyógytornászok adhatnak engedélyt, belépési kódot.

Kizárólag a honlapot működtető gyógytornászok vagy az általuk jogosultsággal felruházott más gyógytornászok határozzák meg a felhasználó egyéni tevékenységét (mely videó által bemutatott tevékenységet, milyen sorrendben, milyen gyakorissággal célszerű végezni).

A honlapra történő belépésre és annak felhasználói igénybevételére kizárólag

  • a gyógytornásszal történt gyógytorna betanítása után
  • a gyógytornában való kellő jártasságot és gyakorlottságot szerezve és bizonyítva
  • a gyógytornász által megítélt időpontban
  • a gyakorlatok önálló végzésére alkalmas gyermekek és szüleik kaphatnak.

A kapott kódot megosztani, a honlapon látható tartalmakat más személyre átruházni, más felhasználónak bármilyen módon elérhetővé tenni szigorúan tilos. Mindezért a kiskorú gyermek szülője, gondviselője vállalja a kizárólag felelősséget (lsd. Szülői felelősségvállalói nyilatkozat).

Használat során

A honlapon található, videó formátumban megjelenített gyógytorna gyakorlatok otthoni végzésével kapcsolatos minden felelősség a kiskorú gyermek szülőjét terheli.

A honlap működtetőit a honlap tartalmának jogosulatlan felhasználókhoz való kerüléséért és az ebből adódó erkölcsi, anyagi, szellemi és testi egészségben bekövetkezett károkért felelősség nem terheli.

Hogyan működik?

A gyógytornászok minden felhasználónak a belépési kóddal együtt egy személyre szabott, egyéni javaslatot adnak a tartalmakkal kapcsolatban (mely videó által bemutatott tevékenységet, milyen sorrendben, milyen gyakorisággal célszerű végezni).

Az egyéni javaslat, egyéni gyakorlatsor azt jelenti, hogy sok, rendelkezésre álló videóból a gyógytornász szakmai szempontok szerint kiválasztotta az adott egyénre vonatkozó, használatra javasolt tartalmakat.

A belépési kód kizárólag azt a személyt jogosítja a honlap használatára, aki kapta azt! Nyomatékosan felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy az egyedi kódhoz tartozó gyakorlatsorokat más személynek kiadni tilos és veszélyes, egy másik személy egészségére ártalmas is lehet!

A videóban látható tevékenységek helyes kivitelezése önállóan, otthoni körülmények között a betanult gyógytorna gyakorlatokon alapszik, de feltétlenül igényli a szülő (felnőtt segítő személy) közreműködését, segítségét. A balesetveszély kiküszöbölése a szülő felelőssége.

A gyakorlatok változatosabbá tétele érdekében célszerű a gyógytornász rendszeres felkeresése konzultáció, a megtanult és rendszeresen végzett gyakorlatok ellenőrzése, és új gyakorlatok betanítása céljából.